Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Release 1.3.0 update
Geldige

Actieve versies

Vanaf het publiceren van een nieuwe major release krijgen deelnemers een vaste periode de tijd (tot de publicatie van een volgende major release) om de nieuwe versie van het Afsprakenstelsel te implementeren. Na deze periode wordt het verplicht om die versie van het afsprakenstelsel te ondersteunen en wordt daarnaast weer een nieuwe versie gepubliceerd. De oude(re) versie mag vanaf dat moment niet langer gebruikt worden om uit te wisselen.

VersieStatusDatum publicatieOpmerkingen
1.
1
3.
2
0
Verplicht
Gepubliceerd
20191004
202010301.
1
3.
2
0 is de
huidige verplichte
meest recent gepubliceerde versie die door
alle
deelnemers
moet worden ondersteund
mag worden uitgerold naast de verplichte versie.
1.2.0
Gepubliceerd
Verplicht202001311.2.0 is de
meest recent gepubliceerde versies
huidige verplichte versie die door alle deelnemers
mag worden uitgerold naast de verplichte versie
moet worden ondersteund.