Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Release 25 toelichting toegevoegd

...

Info
titleToelichting bij versie 25 van de Catalogus (mutatiedatum: 2021006-09)20210607)

De einddatum geldigheid is voor een aantal gegevensdiensten gewijzigd van 11 augustus 2021 naar 30 april 2022 in lijn met het mutatieverzoek van Nictiz in het memo 'Migratie leveranciers naar aanleiding van zomerrelease 2020'.

Ter ondersteuning van release 1.4.0 van het Afsprakenstelsel zijn desbetreffende gegevensdiensten voorzien van een aanduiding dat deze geschikt zijn/blijven voor toepassing door in de Catalogus bij 'Compatbile interface versie' de waarde '1.4.0' toe te voegen.


Info
titleToelichting bij versie 23 van de Catalogus (mutatiedatum: 30-10-2020)
 • De Systeemrollen behorend bij de Gegevensdienst "Verzamelen Basisgegevens zorg 1.0" kwamen niet voor in het Register van Informatiestandaarden . In de Catalogus zijn deze nu wel opgenomen en is verwezen naar publicatie 2018.01 van Nictiz; de meest recente publicatie waarin de systeemrolcodes behorend bij de Gegevensdienst voorkomen.
 • De Catalogus heeft een herziene opzet. Daarmee is ook het afzonderlijke Register van Informatiestandaarden vervallen. Enkele relevante concepten uit het voormalige Register zijn opgenomen in de Catalogus. Het attribuut Vervangt van een Gegevensdienst is verwijderd.
 • De Technischespecificatieverwijzingen zijn toegevoegd aan de Transacties behorend bij Systeemrollen.
 • De Majorminorversies zijn toegevoegd aan de Transacties behorend bij Systeemrollen.
 • De Interfaceversies zijn toegevoegd aan de Gegevensdiensten.
 • De Ondersteuningsloketten zijn toegevoegd aan de Gegevensdiensten.
 • De Kwalificatieloketten zijn toegevoegd aan de Gegevensdiensten.
 • De Gegevensdienstnamen van de Gegevensdiensten met id's 2 en 3 zijn gewijzigd in "Verzamelen Medicatieoverzichten 9.0 (2018.06)" respectievelijk "Verzamelen Medicatiegegevens 9.0 (2018.06)".
 • Uitgebreidere toelichting kan worden gevonden in RFC0023 Harmonisering Register van Informatiestandaarden en Catalogus: informatiemodellen.

...