Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Zorggebruiker vervangen door gebruiker. (RFC0030)
 • "selecteer Vertegenwoordiging" toegevoegd bij gebruiker, als optionele stap tussen "presenteer Verzamelen" en "selecteer zorgaanbieder en info". (RFC0030)
 • "presenteer landingspagina" toegevoegd bij bron, tussen "ontvang verzoek" en "vraag om credentials". (RFC0032)
 • "vaststellen machtiging" toegevoegd bij bron, als optionele stap tussen "stel identiteit vast" en "vraag om autorisatie". (RFC0030)
 • Foutieve relatie verwijderd tussen "log toestemming" en "kies nader".

UC, Totaalperspectief

Image RemovedImage Added

UC, Gebruiker

 • Bij uitgever een leeg blokje toegevoegd om ook de eerste stap te waarborgen.
 • Relaties gelijkgetrokken aan totaalperspectief bij de of/of situatie na "bewaar in dossier".

UC, Uitgever

UC en UCI (draw.io, 12 jul 2019)-UC Verzamelen (Uitgever).png

UC, Bron

 • De eerste stappen bij uitgever en gebruiker toegevoegd voor de juiste leesbaarheid van het diagram.