Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Release (structuur van de Catalogus)3
Volgnummer (inhoud van de Catalogus)
24
25
Laatste aanpassing
12 januari
7 juni 2021

Dit is een gebruiksvriendelijke weergave van de Catalogus, die minder precies is dan de publicatie in XML-formaat. Alleen die laatste heeft formele waarde.

...

Overzicht van al gedefinieerde Gegevensdiensten waarvan de geldigheid nog moet ingaan.

Eigenschappen van de GegevensdienstEigenschappen van de Systeemrol binnen de Gegevensdienst
IdGegevensdienstnaamStartdatum geldigheidEinddatum geldigheidUsecaseSysteemrolcode (betekenisloos)SpecificatiesDeelnemersrolInformatie over kwalificeren
Er zijn momenteel geen aankomende Gegevensdiensten.