Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Breidt de OCL uit met de CN van het certificaat dat gebruikt wordt bij de aanroep van het token-endpoint. De ontvangende authorization server kan deze informatie gebruiken om de validatie van het certificaat uit te voeren. Dit is in lijn met hetgeen beschreven wordt in RFC 8705. In versie 1.4.0 wordt de implementatie van deze controle als 'optioneel' beschreven. In de volgende versie wordt dit dan verplicht, mits er geen andere oplossing voor authenticatie en autorisatie wordt voorgesteld.

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

...