Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •   
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •   
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •   
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •   
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •   
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •   
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •   
14 Uitwisseling is een keuze
 •   
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •   
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •   
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •   
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •   
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •   
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •   
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •   
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •   
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •   
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •   
Toelichting


Uitwerking

Als wij hiervoor kiezen, kan in het stelsel niet meer gebruikgemaakt worden van de oudere browser die geen TLS 1.3 ondersteunen. IE11 is bijvoorbeeld één van deze browsers. Eindgebruikers (Zorggebruikers) kunnen bijvoorbeeld hun PGO niet meer openen met IE11.

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

...