Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1.6.0: Op pagina A. 9.4.1 Beperking toegang tot informatie aanpassen in Twee-factoren-tabel:


SMS

Als onderdeel van de authenticatie wordt een dynamische SMS-code gecontroleerd. De SMS-code is voldoende lang en steeds een andere. SMS-code mag binnen MedMij niet als (enige) tweede factor worden toegepast.


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

...