Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Waarom is deze RFC nodig?

Als aanvulling op RFC0030 Vertegenwoordiging worden in deze RFC afspraken voorgesteld die het mogelijk maken om voor elke Persoon in de rol van Vertegenwoordigde een eigen dossier te kunnen onderscheiden binnen een PGO. Om zo het mixen van gezondheidsinformatie van verschillende Personen binnen één PGO te voorkomen en de integriteit te waarborgen. 

Oplossingsrichting
  • Scenario 1: Opstellen van vereisten waarmee verschillende levensloopdossiers gescheiden worden binnen één account in een PGO. Het toevoegen van de afspraak dat een Dossier (in een PGO) slechts informatie over één Vertegenwoordigde bevat. In een PGO mogen verschillende dossiers worden onderhouden, maar die moeten dus wel gescheiden zijn. Een PGO heeft één Gebruiker, die meerdere Dossiers in zijn PGO kan onderhouden. Zo kan een mantelzorger in één PGO ook Dossiers onderhouden van de door hem of haar verzorgden die op basis van een machtiging door hem of haar worden vertegenwoordigd.
    • Beschrijven van de processen waarmee scheiding wordt zekergesteld.
    • Om te voorkomen dat informatie van verschillende personen in een dossier vermengd raken worden maatregelen getroffen. Het voorstel is om (onder andere) de geboortedatum van de betroffene als identificerend kenmerk in de autorisatierequest op te nemen in de scope parameter.
  • Scenario 2: één PGO kent één dossier. De PGO ondersteunt meerdere Gebruikers, in ieder geval de Vertegenwoordigde en desgewenst Vertegenwoordigers die op basis van een machtiging toegang hebben eventueel met beperkingen. Het (enige) dossier heeft betrekking op de Vertegenwoordigde. 
Aanpassing van

Zie bij oplossingsrichting.

Impact op rollen

Persoon, Zorgaanbieder, Dienstverlener zorgaanbieder, Dienstverlener persoon

Impact op beheer
geen
Impact op RnA

geen

Impact op Acceptatie
wel, indicatie van vertegenwoordiging (NTB)
PIA noodzakelijk
  •  Zeker stellen dat dossiers niet vermengd raken 
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

RFC30 RFC0030 Vertegenwoordiging

Eigenaar
Implementatietermijn

1.5.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


...