Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Op pagina A.18.2.3 (1) Beoordeling van technische naleving bij implementatie box wijzigen:


Implementatie

Tenminste jaarlijks MOET een whitebox applicatiepenetratietesten worden uitgevoerd op de externe koppelvlakken door een externe, onafhankelijke organisatie.

De volgende specifieke MedMij eisen moeten ook aantoonbaar getoetst zijn in de pentest rapportage;

  • DNSSEC zie Netwerk/Domain Name System 16 en 17
  • TLS zie Netwerk/TLS en certificaten 1b icm 1c, 1e
  • NCSC webapplicatie richtlijnen U/PW.02, U/PW.03, U/WA.03, U/WA.04 NB deze zijn voor DigiD assessments al verplicht. Zie NOREA Handreiking DigiD assessments

Voor toetreding heeft deze minimaal al één keer plaatsgevonden en MOETEN de hoog en middel risico bevindingen op externe MedMij koppelvlakken zijn opgelost.

Voor penetratietesten die worden uitgevoerd na toetreding, dient een adequaat actieplan opgesteld te worden voor minimaal de hoge en midden risico's ten aanzien van de MedMij dienstverlening. Dit actieplan wordt gedeeld met de beheerorganisatie. De corrigerende maatregelen worden tijdig doorgevoerd.

Voor penetratietesten die worden uitgevoerd na toetreding, dient een adequaat actieplan opgesteld te worden voor minimaal de hoge en midden risico's (CVSS-score (Common Vulnerability Scoring System) van 4,0 of hoger) ten aanzien van de MedMij dienstverlening. Dit actieplan wordt gedeeld met de beheerorganisatie. De corrigerende maatregelen worden tijdig doorgevoerd.


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

...