Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •   
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •   
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •   
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •   
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •   
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •   
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •   
14 Uitwisseling is een keuze
 •   
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •   
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •   
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •   
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •   
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •   
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •   
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •   
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •   
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •   
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •   
Toelichting18, 19


Uitwerking

Bij implementatie box: "

Tenminste jaarlijks MOET een whitebox applicatiepenetratietesten worden uitgevoerd op de externe koppelvlakken door een externe, onafhankelijke organisatie.

De volgende specifieke MedMij eisen moeten ook aantoonbaar getoetst zijn in de pentest rapportage;

 • DNSSEC zie Netwerk/Domain Name System 16 en 17
 • TLS zie Netwerk/TLS en certificaten 1b icm 1c, 1e
 • NCSC webapplicatie richtlijnen U/PW.02, U/PW.03, U/WA.03, U/WA.04 NB deze zijn voor DigiD assessments al verplicht. Zie NOREA Handeiking DigiD assessments

Voor toetreding heeft deze minimaal al één keer plaatsgevonden en MOETEN de hoog en middel risico bevindingen op externe MedMij koppelvlakken zijn opgelost.

Voor penetratietesten die worden uitgevoerd na toetreding, dient een adequaat actieplan opgesteld te worden voor minimaal de hoge en midden risico's ten aanzien van de MedMij dienstverlening. Dit actieplan wordt gedeeld met de beheerorganisatie. De corrigerende maatregelen worden tijdig doorgevoerd."Optioneel: Impact op foutafhandeling (zie https://confluence.vzvz.nl/display/MMAS/Foutmeldingen+MedMij )

...