Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

scope

Een zorgaanbieder-gegevensdienst-combinatie bestaat uit:

 • één Zorgaanbiedernaam, ontdaan van de suffix @medmij
 • gevolgd door een tilde (~)
 • gevolgd door één GegevensdienstId van een Gegevensdienst uit de Gegevensdienstnamenlijst.

Voor "verzamelen":

 • één of meerdere, door een enkele spatie van elkaar gescheiden, zorgaanbieder-gegevensdienst-combinaties
 • waarbij de Zorgaanbiedernaam telkens dezelfde moet zijn

Voor "delen":

 • één zorgaanbieder-gegevensdienst-combinatie.

Voor "abonneren":

 • de letterlijke waarde subscribe
 • gevolgd door een tilde ~
 • gevolgd door een niet-negatief geheel getal, aangevende de gevraagde maximale duur van het Abonnement
 • gevolgd door een forward slash /
 • gevolgd door één zorgaanbieder-gegevensdienst-combinatie.

Er worden geen andere scopes of onderdelen van scopes opgenomen dan de hier genoemde.

Voorbeelden van syntactisch juiste scopes zijn:

 • "eenofanderezorgaanbieder~42", voor het eenmalig afnemen van Gegevensdienst 42 bij eenofanderezorgaanbieder@medmij;
 • "eenofanderezorgaanbieder~42 eenofanderezorgaanbieder~48", voor het eenmalig afnemen van Gegevensdiensten 42 en 48 bij eenofanderezorgaanbieder@medmij;
 • "subscribe~180/eenofanderezorgaanbieder~42", voor het aangaan van een Abonnement op Gegevensdienst 42 bij eenofanderezorgaanbieder@medmij van maximaal 180 dagen, of het aanpassen van het Abonnement op Gegevensdienst 42 bij eenofanderezorgaanbieder@medmij naar maximaal 180 dagen vanaf vandaag;
 • "subscribe~0/eenofanderezorgaanbieder~42", voor het beëindigen van het Abonnement op Gegevensdienst 42 bij eenofanderezorgaanbieder@medmij.

2b. Vervolgens verifieert de Authorization Server dat:

 • alle gevraagde GegevensdienstId's voorkomen op de OAuth Client List, bij de betreffende client_id en voor de gehanteerde Interfaceversie;
 • zij namens deze Zorgaanbieder, voor de gehanteerde Interfaceversie, deze Gegevensdienst(en) ontsluit, in overeenstemming met de gepubliceerde Zorgaanbiederslijst;
 • indien in de scope meerdere GegevensdienstId's zijn opgenomen:
  • alle Gegevensdiensten betrekking hebben op de UCI Verzamelen;
  • de hostnames van de AuthorizationEndpoints, waarop de Gegevensdiensten worden aangeboden, met elkaar overeenkomen;
  • de hostnames van de TokenEndpoints, waarop de Gegevensdiensten worden aangeboden, met elkaar overeenkomen.
 • indien in de scope ook subscribe voorkomt:
  • de scope slechts één GegevensdienstId bevat;
  • bij de betreffende client_id en Gegevensdienst op de OAuth Client List ook een subscription notification endpoint en een resource notification endpoint voorkomen;
  • zij namens deze Zorgaanbieder ook Abonnementen op deze Gegevensdienst ontsluit;
  • de waarde van de duur parameter in het request de waarde heeft van 0 of een waarde groter dan 0 die kleiner of gelijk is aan de maximale duur van het Abonnement zoals de betreffende Zorgaanbieder deze aanbiedt.

Als een van deze verificaties niet slaagt dan behandelt de Authorization Server dit als uitzondering 1b volgens verantwoordelijkheid 6.

6. Uitzondering Authorization interface 3

...