Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Anchor
Stappen en meetpunten
Stappen en meetpunten

stapmeetmogelijkhedenvragenopmerkingen
gebruiker zoekt zorgaanbiederLastig te meten activiteit; PGO is vrij om user interface in te richten en hoe de gebruiker te helpen bij het vinden van haar zorgaanbieder. PGO kan aanvullende informatie over zorgaanbieders extern verwerven (denk aan Zorg-AB) om zoektocht te vergemakkelijken. Het zou kunnen zijn dat deze stap gebruikers al afschrikt voordat (meetbare) interactie start(!)
 • kunnen eindgebruikers hun zorgaanbieder vinden?
 • is het (niet) kunnen vinden van een zorgaanbieder een reden tot afhaken?
 • vindbaarheid Zorgaanbieder blijft aandachtspunt voor Medmij
gebruiker start aanvraag


Geregistreerd met authorization request. Tussen authorization request en authorization response vinden bij DVZA groot aantal stappen plaats die (nog) niet gemeten worden:

 1. vaststellen of request van MedMij dvp afkomstig is die gekwalificeerd is voor gegevensdienst 
 2. vaststellen of request een via deze DVZA aangesloten zorgaanbieder betreft 
 3. vaststellen of scope correct is
 4. landingsscherm tonen; gebruiker kiest 'inloggen' 
 5. 'uitstapje' gebruiker naar DigiD/TVS (interactie buiten zicht DVZA)
 6. DVZA stelt vast dat response DigiD correct is én BSN bevat
 7. DVZA voert beschikbaarheidstoets uit (optioneel, mag ook op later moment)
 8. Gebruiker geeft toestemming voor uitwisseling; DVZA logt toestemming
 9. DVZA voert redirect uit naar PGO.

Voor elk van deze stappen zou een DVZA een 'teller' kunnen laten lopen.  De huidige telling is gebaseerd op het combineren van stappen 1, 2 en 3, waarna een DVZA correcte en incorrecte verzoeken telt. 

 • hoeveel gebruikers stoppen bij/loggen in via DigiD?
 • hoeveel gebruikers geven wel/geen toestemming?


 • In rapportages van laatste twee maanden is te zien dat uitval tussen authorization request en token request zo'n 5% is. Digid (b)lijkt daarmee niet de grootste hobbel?

10. PGO vraagt token aan  

11. DVZA ontvangt token request

12. DVZA valideert token request

13. DVZA geeft token uit

14. PGO ontvangt token

 • Is indicator verhouding aantal authorization requests succesvol én token requests succesvol zinnig instrument?
overstap van aanvragen aan Authorization Server naar aanvragen aan Resource Server (daadwerkelijke uitwisseling gegevens)

 1. DVP vraag 'blokje informatie' (FHIR request)
 2. DVZA ontvangt FHIR request
 3. DVZA valideert request
 4. DVZA vraag informatie op uit xIS
 5. DVZA stuurt FHIR response
 6. PGO ontvangt 'blokje informatie' (of fout)
 7. Proces wordt herhaald (stap 1) of beëindigt door DVP wanneer alle 'blokjes informatie' zijn opgevraagd
 • Hoeveel mensen halen succesvol
  gegevens op?
  BPM vraag
 • Doordat veel gegevensdiensten/informatiestandaarden uit meerdere 'blokjes informatie' bestaan, is het lastig vast te stellen wanneer een uitwisseling voor een gebruiker succesvol is. Het kan zijn dat een verzamelsessie leidt tot meerdere succesvolle en onsuccesvolle uitwisselingen van 'blokjes'; het is dan niet vast te stellen of dit op UX niveau als succesvol/niet succesvol telt.


Presentatie Expertsessie: Expertsessie.Rapportage ontwikkelingen en behoeften.pdf-

...