Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

#RFCToelichting
0Workflow catalogusBenodigde functionaliteit voor een workflow catalogus in de RnA, en het voor deze fase benodigde formaat van een workflow definitie.
1

Verruimen scope van authorization request (RFC0084).

Uitbreiding van de scope van een authorization request, zodat in één actie autorisatie kan worden gevraagd voor alles wat nodig is voor een bepaalde workflow (dus ook: Verzamelen én Delen, mogelijk ook samen met gebruik van een bepaalde gegevensdienst, inclusief abonneren op verzamelen en/of workflow). Wel bij eenzelfde aanbieder.

NB. deze functionaliteit is ook bruikbaar voor verzamelen, delen en abonneren buiten een workflow context.

2

Persoon neemt abonnement op een type workflow.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de verruimde autorisatie mogelijkheden uit RFC #1.

3Persoon zoekt naar (of vraagt haar Abonnementen op) bij een Subscription Server (Procesbeheerder).

Deze functie is pas echt noodzakelijk wanneer ook aanbieders abonnementen kunnen nemen op workflows waarbij Persoon betrokken is, zodat Persoon hier kennis van kan nemen.

NB. deze functionaliteit is ook bruikbaar voor abonneren buiten een workflow context.

4Verrijken bestaande resource notification met task.id en met assertion.

Een assertion is vereist om de betreffende resource zonder tussenkomst van de genotificeerde persoon te kunnen ophalen. Deze uitbreiding is vereist om workflows gebruiksvriendelijk te maken, en kan ook worden gebruikt om DVP Server automatisch gegevens te laten verzamelen of delen binnen een bestaande gegevensdienst.

Hierbij ook kijken naar uitwerking van een generiek mechanisme voor "notified pull" interacties die momenteel wordt uitgewerkt voor zorgaanbieder-zorgaanbieder uitwisseling, i.h.k.v. VIPP 5. Een notificatie zou dan altijd gepaard met van een Task voor de ontvanger van de notificatie. Dit kan een Task zijn i.h.k.v. workflow, maar ook een Task om iets (opnieuw) te verzamelen of te delen bij of met een aanbieder.

NB. deze functionaliteit is ook bruikbaar voor abonneren buiten een workflow context.

5Automatisch verzamelen of delen van gegevens o.b.v. resource notification met een assertion.

Specifiek voor workflow dient het mogelijk te zijn om automatisch taken te lezen en te wijzigen.

Een assertion wordt, bij bestaan van een geldig en actief Abonnement, gegenereerd door DVA en dient als een Authorization Grant op basis waarvan een access_token kan worden afgegeven (analoog aan de authorization code in de reguliere MedMij flow).

Zie ook RFC 7523.

NB. deze functionaliteit is ook bruikbaar voor verzamelen, delen en abonneren buiten een workflow context.

6Persoon maakt, leest of wijzigt een taak bij Workflow Server (Procesbeheerder). Inclusief zoeken naar taken bij een Workflow Server.
7

Aanbieder maakt, leest of wijzigt een taak bij Workflow Server (Procesbeheerder). Inclusief zoeken naar taken bij een Workflow Server.

Nodig zodra wordt gewerkt met  meerdere aanbieders in eenzelfde workflow, bijvoorbeeld omdat een workflow bestaat uit meerdere taken.

...