Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gelijk aan bestaande flow voor abonneren door Persoon bij Aanbieder. Persoon moet deze actie in één authorization flow (1x inloggen en toestemmen) toestemming/bevestiging geven voor het aanmaken, lezen, wijzigen van taken en voor het mogen sturen van notificaties door Aanbieder.

Aanmaken en wijzigen van taken

...

Gelijk aan bestaande flow voor Functie Delen. Persoon moet deze actie wel in één authorization flow (1x inloggen en toestemmen) kunnen combineren met het nemen van een abonnement op de zojuist gemaakte taak (of type taak). Zie ook sectie "Persoon neemt abonnement".

Informeren van betrokkenen

...