Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Verloop van de workflow

De workflow bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Verzoek-1: Aanbieder vraagt persoon om een vragenlijst in te vullen en op te sturen
 2. Taak-1: Invullen en opsturen van vragenlijst door persoon
 3. Verzoek-2: Persoon vraagt aanbieder om een ingevulde vragenlijst te verwerken
 4. Taak-2: Verwerken van vragenlijst door aanbieder

Aanbieder vraagt persoon om een vragenlijst in te vullen en op te sturen

Dit onderdeel omvat de volgende stappen:

 1. Zorgverlener/medewerker legt in het zorgsysteem afspraken vast m.b.t. het (periodiek) invullen van vragenlijsten door patiënt
 2. Persoon neemt, bij de zorgaanbieder, een abonnement op de taken die deel uitmaken van de workflow "vragenlijsten"
 3. Zorgverlener/medewerker/zorgsysteem creëert een taak m.b.t. het invullen én het delen van een vragenlijst door patiënt
 4. Zorgsysteem neemt abonnement (bij zichzelf) op de taken die deel uitmaken van de workflow "vragenlijsten"
 5. Zorgsysteem stuurt een notificatie, met daarin een taak, inclusief de benodigde vragenlijstdefinitie(s), naar het PGO van de persoon
 6. Persoon past de status van de taak aan >> Task.status=accepted of rejected.
 7. Zorgsysteem stuurt een notificatie, met daarin een taak naar alle geabonneerden.

Task.input kan hier privacygevoelige informatie bevatten. Dit dan mogelijk niet direct includeren in de notificatie (altijd mogelijk om slechts een verwijzing naar de input te includeren, die dan expliciet moet worden opgevraagd door de persoon).

Invullen en opsturen van vragenlijst door persoon

Dit onderdeel omvat de volgende stappen:

 1. Persoon start met het invullen van de vragenlijst(en).
 2. Optioneel: het PGO past de status van de taak aan >> Task.status is in-progress.
 3. Optioneel: persoon stopt even met invullen en log uit uit haar PGO
 4. Persoon completeert de vragenlijst(en).
 5. Persoon past de status en de output van de invullen-en-delen-taak aan >> Task.status is completed, Task.output bevat de ingevulde vragenlijst(en)

Task.output kan hier privacygevoelige informatie bevatten. Dit dan mogelijk niet direct includeren in de notificatie (altijd mogelijk om slechts een verwijzing naar de output te includeren, die dan expliciet moet worden opgevraagd door de aanbieder).

Persoon vraagt aanbieder om een ingevulde vragenlijst te verwerken

Dit onderdeel omvat de volgende stappen:

 1. Het PGO creëert een taak bij de zorgaanbieder m.b.t. het verwerken van de vragenlijst(en) door de zorgaanbieder
 2. Zorgverlener/medewerker/zorgsysteem past de status van de verwerken-taak aan >> Task.status=accepted
 3. Zorgsysteem stuurt een notificatie, met daarin de verwerken-taak, naar het PGO van de persoon

Verwerken-taak is nodig indien feedback terug moet gaan naar de patiënt, of wanneer berekende scores beschikbaar komen voor patiënt.

Verwerken van vragenlijst door aanbieder

Dit onderdeel omvat de volgende stappen:

 1. Zorgverlener/medewerker start met het verwerken van de vragenlijst(en).
 2. Het zorgsysteem past de status van de taak aan >> Task.status is in-progress.
 3. Het zorgsysteem stuurt een notificatie, met daarin de verwerken-taak, naar het PGO van de persoon
 4. Zorgverlener/medewerker completeert de verwerking van de vragenlijst(en).
 5. Het zorgsysteem past de status van de taak aan >> Task.status is completed, Task.output bevat eventueel het resultaat van de verwerking
 6. Het zorgsysteem stuurt een notificatie, met daarin de verwerken-taak, naar het PGO van de persoon

Task.output kan hier privacygevoelige informatie bevatten. Dit dan mogelijk niet direct includeren in de notificatie (altijd mogelijk om slechts een verwijzing naar het resultaat te includeren, die dan expliciet moet worden opgevraagd door de persoon).

Flow diagram

Onderstaande figuur bevat de business flow voor de gehele workflow.