Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AF- 1188: Borgen integriteit van te delen verzamelde gegevens

Hoe zorg je er voor dat als een persoon verzamelde gegevens van zorgaanbieder 1 van zorgaanbieder 1  wil delen met zorgaanbieder 2 de gegevens integer zijn? 

Oplossingsrichting(en):

  • Bij het verzamelen de gegevens digitaal laten ondertekenen door de zorgaanbieder 1, zodat  bij delen met zorgaanbieder 2 de integriteit van de gegevens gewaarborgd is. Op het moment dat de persoon de gegevens bewerkt in zijn PGO, zijn dat kopie gegevens. 
  • Zorgaanbieder haalt zelf de gegevens bij een andere zorgaanbieder op. Deze ZA- ZA communicatie vereist wel dat er toestemming van de persoon is.
    • Deze toestemming kan in Mitz worden vastgelegd. Dit betekent wel dat er een koppeling met Mitz moet zijn.
    • Bij gebruik van workflow zou je de toestemming ook mee kunnen sturen bij de notificatie dat er door ZA1 gegevens opgevraagd kunnen worden bij ZA2

...