Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Verloop van de workflow

De workflow bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Verzoek: Persoon vraagt aanbieder om een dossierwijzigingsverzoek te verwerken
  2. Taak: Verwerken van dossierwijzigingsverzoek door aanbieder

Flow diagram

Onderstaande figuur bevat de business flow voor de gehele workflow.

Image Added