Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Onderstaande figuur toont het MVP Informatiemodel voor fase 1.

Contactgegevens nodig van persoon, organisatie en medewerker? Welke?

Het gaat al snel lijken op een FHIR-profiel van de Task.