Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from space MMCatalogusOntwikkeling and version 34

...

De Catalogus bevat de Gegevensdiensten die over het MedMij-netwerk kunnen worden ontsloten. De Catalogus wordt formeel gepubliceerd in XML-formaat (MedMij_Catalogus-3334). Een gebruiksvriendelijke weergave is te vinden op de pagina Actuele Catalogus.

...

  • Gegevensdiensten 43 en 45 en Gegevensdiensten 59 en 60 vereisen elkaar paarsgewijs, omdat het Verzamelen van een verwijzing naar een vragenlijst en het Delen van de ingevulde vragenlijst vast deel uitmaken van hetzelfde gebruikersproces.

Versie 34, mutatiedatum 20221220

  • De gegevensdienst 63  Verzamelen Vaccinaties  1.0, met startdatum 20 dec 2022, is op de actuele gegevensdiensten pagina toegevoegd.

Versie 33, mutatiedatum 20221129

...

  • De gegevensdienst 63  Verzamelen Vaccinaties  1.0, met startdatum 20 dec 2022, is op de Aankomende aankomende gegevensdiensten pagina toegevoegd.

...