Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Doel

In het archief staan ter referentie de (oude) publicaties van het MedMij Afsprakenstelsel.

Let op

De naam van bovenstaande release is van release 1.0 aangepast naar release 1.0 versie 0.99 om verwarring over de status te voorkomen. Release 1.0 versie 0.99 moet nog worden vastgesteld door het bestuur van Stichting MedMij.

  • No labels