Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

Actieve versies

Vanaf het publiceren van een nieuwe major release krijgen deelnemers een vaste periode de tijd (tot de publicatie van een volgende major release) om de nieuwe versie van het Afsprakenstelsel te implementeren. Na deze periode wordt het verplicht om die versie van het afsprakenstelsel te ondersteunen en wordt daarnaast weer een nieuwe versie gepubliceerd. De oude(re) versie mag vanaf dat moment niet langer gebruikt worden om uit te wisselen.

VersieStatusDatum publicatieOpmerkingen
1.5.0Gepubliceerd20211029

1.5.0 is de meest recent gepubliceerde versie die door deelnemers mag worden uitgerold naast de verplichte versie.

Deze versie is verplicht vanaf 30 juni 2022.

1.4.0Verplicht202104301.4.0 is de huidige verplichte versie die door alle deelnemers moet worden ondersteund.
1.3.0Vervallen202010301.3.0 is komen te vervallen per 30 oktober 2021.
  • No labels