In het archief staan ter referentie de (oude) publicaties van het MedMij Afsprakenstelsel.