Het toetredingsbeleid beschrijft het proces van toetreding tot het MedMij Afsprakenstelsel.