Inleiding

In de stroomdiagrammen, en op andere plekken in dit afsprakenstelsel wordt met de afkorting WHL verwezen naar de Whitelist.

Applicatie en technologielaag


In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

Beide interacties met MedMij Registratie zijn backchannel-verkeer.