Inleiding

De MedMij Core beschrijft rol Resource Server. Nauw gerelateerd aan deze rol beschrijft deze extensie de rollen Subscription Server, Subscription Client, Notification Server en Notification Client.

 

Roldefinities

De basis voor het rollenmodel van deze extensie wordt gevormd door het rollenmodel van de MedMij Core. Alleen de bij deze extensie behorende rollen staan op deze pagina uitgewerkt.

Applicatie