De functie Delen is beperkt bruikbaar in het zorgproces en zal hiervoor moeten worden aangepast (redesign).

De verbeteringen zijn opgesplitst in 4 user story's, voortkomende uit de POC:

• AF-1176: Juridische mogelijkheden behandelovereenkomst icm functie delen

• AF- 1188: Borgen integriteit van te delen verzamelde gegevens

• AF-1252: Inperking aantal en omvang van te delen documenten/beelden

• AF 1254: Bij het uitvoeren van de ontvankelijkheidstoets kan de autorisatieserver geen onderscheid maken tussen type beelden of documenten


Suggestie n.a.v. expertgroep 14-7-2022:

AF-1176: Juridische mogelijkheden behandelovereenkomst icm functie delen

Voor het delen van gegevens is nu volgens het afsprakenstelsel een behandelovereenkomst vereist en moet de persoon bekend zijn bij zorgaanbieder/bronsysteem.

Een ontvankelijkheidstoets (leeftijdstoets en behandelrelatie) bij een zorgaanbieder kan niet uitgevoerd worden als een patiënt zich voor het eerst bij een zorgaanbieder meldt
De gebruiker dient bekent te zijn bij de zorgaanbieder/bronsysteem. Als de gebruiker niet bekend is, dan kan de gebruiker geen gegevens toesturen. Ook niet als de gebruiker zich voor het eerst aanmeldt.

Indien er een behandelovereenkomst is, is het geen probleem om als persoon gegevens te delen met een zorgaanbieder. Er is dan bij de zorgaanbieder een dossier aanwezig en de zorgaanbieder kan een ontvankelijkheidstoets uitvoeren.

Wanneer er geen behandelovereenkomst is (bijvoorbeeld bij een "open" verwijzing of second opinion), is er geen dossier aanwezig. Hoe kun je dan toch als persoon gegevens delen met de zorgaanbieder?


Oplossingsrichting(en):

Bij alle oplossingsrichtingen is de vraag hoe je als persoon vanuit je PGO een behandelovereenkomst kan starten met een zorgaanbieder.

Expertgroep 14-7-2022:

Voor delen is geen toestemming nodig. Persoon mag dus gegevens delen met een zorgverlener die aan de hand vh verzoek een behandelovereenskomst start.

Vraag is of voor delen ook een leeftijdsgrens gesteld moet worden. M.a.w. mag een kind van 12 -16 jaar zelfstandig gegevens delen met een zorgverlener of moet dit gaan via een vertegenwoordiger?

Als dit mag, dan leeftijdstoets aanpassen bij ontvankelijkheidstoets. Zo niet, dan geen aanpassing nodig in het AF.

AF- 1188: Borgen integriteit van te delen verzamelde gegevens

Hoe zorg je er voor dat als een persoon verzamelde gegevens van zorgaanbieder 1  wil delen met zorgaanbieder 2 de gegevens integer zijn? 

Oplossingsrichting(en):

Expertgroep 14-7-2022:

Borgen integriteit kan alleen via ondertekenen.  Controleren of in het AF staat dat je altijd origineel document moet versturen bij delen van verzamelde gegevens. 

In het AF staat:

Dit zegt dus niet dat je het originele bericht moet opslaan.  Dit wel verplicht maken heeft dus consequenties voor de PGO's.  Dit kan als tussenstap alvorens je de gegevens ook laat ondertekenen en je ondertekende berichten deelt. In het kader van portabiliteit kan het opslaan vh originele bericht ook handig zijn. Je kunt dan de FHIR berichten doorsturen naar het nieuwe PGO. Die hoeft dan niet het zelfde verzoek nogmaals uit te voeren waardoor je dus ook geen kans hebt op verschil van data. Probleem waarmee je dan wel te maken krijgt is dat een PGO ook oudere versies van een bericht moet ondersteunen. 

Op de backlog verzoek opnemen voor het ondertekenen van gegevens.

AF-1252: Inperking aantal en omvang van te delen documenten/beelden

In de informatiestandaard beelden is een limiet van max 3 beelden van max 20MB per bundel gespecificeerd. Zou er niet, voor een goede performance en het niet overladen van de zorgaanbieder met documenten, ook een limiet moeten komen op het aantal documenten met een max grootte?

Oplossing:

Expertgroep 14-7-2022:

AF 1254: Bij het uitvoeren van de ontvankelijkheidstoets kan de autorisatieserver geen onderscheid maken tussen type beelden of documenten

Bij de ontvankelijheidstoets ziet een zorgaanbieder alleen dat er beelden/documenten worden aangeboden om met hem te delen. De zorgaanbieder kan op dat moment niet zien wat voor een soort beelden en of documenten de persoon met hem wil delen. Het kan zijn dat de zorgaanbieder niet voor elk type beeld/document ontvankelijk is.

Oplossing:

Expertgroep 14-7-2022:

Punt 3 en 4 samengenomen:

Uitwerken 3 opties en dan consultatieronde bij zorgaanbieders:

  1. Delen onderdeel maken van Workflow
  2. Bij ontvankelijkheidstoets de DVA voorwaarden mee laten sturen (zoals grootte, type bestanden etc) waar hij ontvankelijk voor is
  3. Notified pull