Actuele Catalogus

De Catalogus bevat de Gegevensdiensten die over het MedMij-netwerk kunnen worden ontsloten. De Catalogus wordt formeel gepubliceerd in XML-formaat (MedMij_Catalogus-30). Een gebruiksvriendelijke weergave is te vinden op de pagina Actuele Catalogus.

Wijzigingen in de Catalogus kunnen op grond van het Gegevensdienstenbeleid plaatsvinden onafhankelijk van releases van het afsprakenstelsel. 

De Catalogus bevat ook Gegevensdiensten die inmiddels niet meer geldig zijn, omdat de einddatum van de geldigheidsperiode is gepasseerd. Door deze Gegevensdiensten te blijven vermelden wordt op een gemakkelijke wijze inzage geboden in de historie van Gegevensdiensten (bijvoorbeeld ten behoeve van het interpreteren van loggegevens). 

Toelichting bij de inhoud van de catalogus

De volgende Gegevensdiensten vereisen of vervangen een andere Gegevensdienst:

Versie 30, mutatiedatum 20220906

Versie 29, mutatiedatum 20220901

Versie 28, mutatiedatum 20220701

Versie 27, mutatiedatum 20220430

Versie 25, mutatiedatum 20210607

De einddatum geldigheid is voor een aantal gegevensdiensten gewijzigd van 11 augustus 2021 naar 30 april 2022 in lijn met het mutatieverzoek van Nictiz in het memo 'Migratie leveranciers naar aanleiding van zomerrelease 2020'.

Ter ondersteuning van release 1.4.0 van het Afsprakenstelsel zijn desbetreffende gegevensdiensten voorzien van een aanduiding dat deze geschikt zijn/blijven voor toepassing door in de Catalogus bij 'Compatibile interface versie' de waarde '1.4.0' toe te voegen.

Versie 23, mutatiedatum 20201030

Versie 22

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd.

Versie 21

Gegevensdiensten 43, 44 en 45 toegevoegd.

Versie 20

In verband met release 1.2.0 van het MedMij Afsprakenstelsel is een kolom in de Catalogus toegevoegd t.b.v. MaximaleDuurAbonnement.

Versie 19

Gegevensdiensten einddatum aangepast i.v.m. Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021


Versie 18

Gegevensdienst 42 is toegevoegd.

Versie 17

Nieuwe kolom toegevoegd: MaximaleDuurAbonnement.

Versie 16

Gegevensdienst 40 is toegevoegd. Gegevensdiensten 27 en 29 hebben een einddatum gekregen.

Versie 15

Gegevensdiensten 19 en 34 zijn met onmiddellijke ingang uitgefaseerd.

Versie 14

Fouten in de twee Systeemrolcodes bij Gegevensdienst 34 zijn verbeterd.

Versie 13

Er is niets inhoudelijks veranderd, alleen in de presentatievolgorde van de Systeemrolcodes per Gegevensdienst.

Versie 12

Gegevensdienst 39 (Delen beelden) is toegevoegd.

Versie

Alle vijftien in versie 10 van de Catalogus opgenomen Gegevensdiensten die geldig waren op 13 maart 2019, hebben op die dag een nieuwe versie gekregen. Die nieuwe versies zijn inhoudelijk rijker dan hun oude tegenhangers: er is toegevoegd dat van een genoemde zorgverlener ook de rol en de organisatie kan worden vermeld.

Versie 11 kent dus vijftien nieuwe Gegevensdiensten die met onmiddellijke ingang geldig zijn. Hun oude versies blijven nog geldig tot 11 november 2019. Omdat de nieuwe versies niet zijn aangeduid als vervanger van hun respectievelijke oude versie, staat het elke Zorgaanbie­der vrij te kiezen of hij tijdelijk de oude en nieuwe versie tegelijk aanbiedt. Het MedMij Afsprakenstelsel laat hem bovendien vrij te kiezen of hij de overstap überhaupt maakt, zij het dat de oude versie op 11 november 2019 haar geldigheid zal verliezen.

Behoudens de wensen van de Zorgaanbieders namens wie zij Gegevensdiensten ontsluiten, hebben Dienstverleners Zorgaanbieder dezelfde keuzevrijheid. En behoudens de wensen van de Personen namens wie zij Gegevensdiensten gebruiken, hebben Dienstverleners Persoon vergelijkbare vrijheid te kiezen uit het Gegevensdiensten-aanbod van Zorgaanbieders.

Onderstaande tabel toont de GegevensdienstId’s van de nieuwe tegenover die van diens oude versie.

oude

versie

nieuwe

versie


oude

versie

nieuwe

versie


oude

versie

nieuwe

versie

424
1429
1934
725
1530
2035
926
1631
2136
1227
1732
2237
1328
1833
2338

De Gegevensdienstnaam en de Weergavenaam van de oude versies zijn aange­past om de namen van de nieuwe en oude versies verschillend te houden. Dat biedt de Persoon de gelegenheid het verschil te zien als hij kiest tussen Gegevensdiensten en als hem om toestemming gevraagd wordt. Desgewenst kan de Dienstverlener Persoon de verschillen uitleggen aan de Persoon.

Archief

De voorgaande releases van de Catalogus zijn in een publiek archief beschikbaar