Skip to main content
Skip table of contents

A.12.1.2 (1) Wijzigingsbeheer


Norm

RationaleDeze maatregel borgt dat wijzigingen binnen de keten beheerst verlopen.
Implementatie

De IT-beheerprocessen MOETEN aansluiten op het MedMij Change- en releasebeleid.

NEN 7510-1:2017A.12.1.2 Wijzigingsbeheer
NEN 7510:2011A.10.1.2 Wijzigingsbeheer

Beoordeling

Auditmethode

  • Stel vast dat  IT-beheerprocessen van de organisatie aansluiten op het Change- en releasebeleid van MedMij.
  • Stel op basis van een steekproef vast dat de IT-beheerprocessen voor MedMij juist worden uitgevoerd.

Verificatie

  • Welke procedures (incl. versienummers) zijn ingezien.
  • Evidence m.b.t. de daadwerkelijke implementatie.

Rollen

DVP

(tick)

DVA

(tick)

BO

(tick)

DVP = Dienstverlener persoon, DVA = Dienstverlener aanbieder, BO = Beheerorganisatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.