Skip to main content

MedMij Afsprakenstelsel

Versie 2.1.1, datum publicatie

Dit is de huidige verplichte versie die door alle deelnemers moet worden ondersteund.

Op dit moment is de verplichte versie de enige gepubliceerde versie. Wanneer er een nieuwe optionele versie wordt gepubliceerd wordt deze zichtbaar op de website van het MedMij Afsprakenstelsel.

Architectuur en technische specificaties

Een onmisbaar deel van het MedMij Afsprakenstelsel betreft de verantwoordelijkheden die de deelnemers in het afsprakenstelsel hebben, elk in zijn eigen rol, tijdens het feitelijk verzorgen van het informatieverkeer tussen het Persoonsdomein en het Zorgaanbiedersdomein.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.