Skip to main content
Skip table of contents

A.12.1.2 (3) Wijzigingsbeheer


Norm

RationaleDeze maatregel borgt dat wijzigingen binnen de keten beheerst verlopen.
Implementatie

Indien er wijzigingen plaatsvinden die mogelijk significante impact hebben op de informatiebeveiliging, MOET de penetratietest zoals benoemd in A.18.2.3 Beoordeling van technische naleving voor deze componenten opnieuw uitgevoerd worden.

NEN 7510-1:2017A.12.1.2 Wijzigingsbeheer
NEN 7510:2011A.10.1.2 Wijzigingsbeheer

Beoordeling

Rollen

DVP

(tick)

DVA

(tick)

BO

(tick)

DVP = Dienstverlener persoon, DVA = Dienstverlener aanbieder, BO = Beheerorganisatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.