Skip to main content
Skip table of contents

A.12.3.1 Back-up van informatie


Norm

RationaleDeze maatregel borgt dat deelnemers beschikken over een bruikbare back-up.
Implementatie

Er MOETEN maatregelen zijn geïmplementeerd waardoor het gegevensverlies van persoonlijke gezondheidsinformatie maximaal 24 uur bedraagt. Daarnaast moet een herstelprocedure zijn ingericht waardoor de gegevens van een persoon binnen 24 uur terug kunnen worden geplaatst in geval van een incident. Deze herstelprocedure wordt minimaal jaarlijks getest.

ToelichtingDeze maatregel MAG worden uitgesloten door een DVP indien de persoonlijke gezondheidsinformatie niet centraal wordt opgeslagen.
NEN 7510-1:2017A.12.3.1 Back-up van informatie
NEN 7510:2011A.10.5.1 Reservekopieën (back-ups)

Beoordeling

Auditmethode

  • Stel vast dat de organisatie maatregelen heeft ingericht waardoor gegevensverlies is beperkt tot maximaal 24 uur. Dit zijn bijvoorbeeld back-ups en/of heet repliceren van gegevens.
  • Stel vast dat de herstelprocedure binnen 24u uitgevoegd kan worden en minimaal jaarlijks wordt getest.
  • Stel daarnaast via monitoring en rapportages vast dat de leverancier voldoet

Verificatie

  • Welke procedures (incl. versienummers) zijn ingezien.
  • Evidence m.b.t. de (minimaal) jaarlijkse test.

Rollen

DVP

(tick)

DVA


BO

DVP = Dienstverlener persoon, DVA = Dienstverlener aanbieder, BO = Beheerorganisatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.