Skip to main content
Skip table of contents

A.15.2.1 Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers


Norm

RationaleDeze maatregel borgt dat er controle plaatsvindt op de naleving van MedMij beheersmaatregelen die door een leverancier worden uitgevoerd.
Implementatie

Organisaties MOETEN toezien op correcte naleving van de relevante MedMij beheersmaatregelen die bij een leverancier belegd zijn.

ToelichtingDeze maatregel mag worden uitgesloten indien er voor de MedMij-dienstverlening geen gebruik wordt gemaakt van externe leveranciers.
NEN 7510-1:2017A.15.2.1 Monitoring en beoordeling van dienstverlening van leveranciers
NEN 7510:201110.2.2 Controle en beoordeling van dienstverlening door een derde partij.

Beoordeling

Auditmethode

Stel vast (bijvoorbeeld door het inzien van auditrapportages of leveranciersbeoordelingen) dat de organisatie heeft vastgesteld dat de leverancier de relevante maatregelen naar behoren heeft geïmplementeerd/uitgevoerd.

Verificatie

Welke documenten (incl. versienummers) zijn ingezien.

Rollen

DVP

(tick)

DVA

(tick)

BO

(tick)

DVP = Dienstverlener persoon, DVA = Dienstverlener aanbieder, BO = Beheerorganisatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.