Skip to main content
Skip table of contents

A. 8.2.1 Classificatie van informatie


Norm

RationaleDeze maatregel borgt dat informatie die binnen het stelsel wordt gebruikt, door deelnemers met dezelfde voorzichtigheid wordt behandeld.
Implementatie

De gegevens die binnen het stelsel worden verwerkt MOETEN worden behandeld conform het Informatieclassificatiebeleid (van MedMij).

ToetsingDoor middel van interviews en/of het tonen van evidence (zoals het informatieclassificatieschema of -beleid van de partij).
NEN 7510-1:2017A.8.2.1 Classificatie van informatie
NEN 7510:2011A.7.2.1 Richtlijnen voor classificatie

Beoordeling

Auditmethode

  • Stel vast dat de classificatie van gegevens binnen de organisatie, voor de gegevens die binnen het stelsel worden uitgewisseld, overeenstemt met de classificatie zoals door MedMij benoemd in het Informatieclassificatiebeleid van MedMij
  • Stel vast dat de verwerking van de gegevens door de deelnemer daadwerkelijk plaatsvindt conform het Informatieclassificatiebeleid van MedMij. Hierbij ligt de focus op: gezondheidsgegevens, metagegevens, operationele gegevens, risicoanalyses, pentestrapporten en de whitelist. Dit geldt ook voor eventuele onderaannemers.

Verificatie

Welk document (incl. versienummer) is ingezien.


Rollen

DVP

(tick)

DVA

(tick)

BO

(tick)

DVP = Dienstverlener persoon, DVA = Dienstverlener aanbieder, BO = Beheerorganisatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.