Skip to main content
Skip table of contents

Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage


Download

Zie Aanvullende_auditverklaring_en_onderbouwende_rapportage_20230627.xlsx voor de Excel-versie van de Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage.


Organisatiegegevens

De gegevens van de (aspirant) MedMij deelnemer.


Naam


Adres
Vertegenwoordigd door
RolDVP/DVA

Certificatiegegevens

De gegevens van het onderliggende NEN 7510-certificaat.

NormNEN 7510-1:2017
Scope
Certificaatnummer
Vervaldatum

Auditgegevens

Gegevens over de audit.

CBI
Bezochte locatie(s)
Lead auditor
Overige teamleden

Rapport

Gegevens over dit rapport.

Datum rapport
Status rapportConcept/Definitief
Bijlagen bij dit rapport

Onderbouwende rapportage

Ondertekening

Hierbij verklaren ondergetekenden (auditor en vertegenwoordiger CBI) dat bovengenoemde Organisatie wel/niet voldoet aan het aanvullend normenkader informatiebeveiliging van de hieronder genoemde versie van het MedMij Afsprakenstelsel, zoals door Stichting MedMij is uitgegeven.(Versie van het afsprakenstelsel)(Naam auditor, datum, handtekening)
(Naam vertegenwoordiger CBI, datum, handtekening)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.