Skip to main content
Skip table of contents

Bindingen

Onderstaande tabel geeft weer hoe partijen formeel gebonden zijn aan de verschillende componenten van het MedMij Afsprakenstelsel.

Gebonden betekent dat een partij een verplichting is aangegaan. Erkend betekent dat de partij heeft verklaard dat de component relevante context bij de uitleg van verplichtingen en het overig handelen in het kader van het afsprakenstelsel betreft.

Deelnemer: De deelnemer is gebonden aan de afspraken in het MedMij Afsprakenstelsel, bekrachtigd door het tekenen van een deelnemersovereenkomst. De deelnemer is via de deelnemersraad betrokken bij besluitvorming over nieuwe releases.

Component

Dienstverlener persoon

Dienstverlener aanbieder

Beheerorganisatie

Afsprakenset

Gebonden via deelnemersovereenkomst

Gebonden via deelnemersovereenkomst

Gebonden via deelnemersovereenkomst

Grondslagen

Erkend via deelnemersovereenkomst

Erkend via deelnemersovereenkomst

Erkend via deelnemersovereenkomst

Juridische context

Erkend via deelnemersovereenkomst

Erkend via deelnemersovereenkomst

Erkend via deelnemersovereenkomst

Catalogus 

Gebonden via afsprakenset

Gebonden via afsprakenset

Gebonden via afsprakenset

Deelnemersovereenkomst Dienstverlener persoon

Gebonden door overeenkomst

-

Gebonden door overeenkomst

Deelnemersovereenkomst Dienstverlener aanbieder

-

Gebonden door overeenkomst

Gebonden door overeenkomst

Toetredingsbeleid

Gebonden via intentieverklaring

Gebonden via intentieverklaring

Gebonden via intentieverklaring

Toetredingsproces

Gebonden via intentieverklaring

Gebonden via intentieverklaring

Gebonden via intentieverklaring

Zelfverklaring integriteit

Gebonden door ondertekening

Gebonden door ondertekening

-

Intentieverklaring Dienstverlener persoon

Gebonden via overeenkomst
(niet in rechte afdwingbaar)

-

Gebonden via overeenkomst
(niet in rechte afdwingbaar)

Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder

-

Gebonden via overeenkomst
(niet in rechte afdwingbaar)

Gebonden via overeenkomst
(niet in rechte afdwingbaar)

Governance

Gebonden door statuten

Gebonden door statuten

Gebonden door statuten

Statuten Stichting MedMij

-

-

Gebonden door burgerlijk recht

Uitwerking beheerprocessen

Gebonden via beleid (afsprakenset)

Gebonden via beleid (afsprakenset)

Gebonden via beleid (afsprakenset)

Modelverwerkersovereenkomst Zorgaanbieder - Dienstverlener zorgaanbieder

-

Optioneel gebonden door overeenkomst met zorgaanbieder

-

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.