Skip to main content
Skip table of contents

Changelog release 1.0 versie 0.99

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Architectuur en technische specificaties

 • Toegevoegd: XML-producten voor de Zorgaanbiederslijst, de whitelist en de OAuth Client List.
 • Toegevoegd: nadere afspraken over de technische adressering van endpoints en de opbouw van OAuth-URI's.
 • Gewijzigd: uitbreiding en verbetering van het metamodel en de bijbehorende invarianten en stringtypes.
 • Gewijzigd: relatie tussen de componenten op de applicatielaag enerzijds en de netwerklaag anderzijds.
 • Gewijzigd: term "gateway" vervangen door de afzonderlijke componenten op de applicatielaag.
 • Toegevoegd: afspraken over logging.
 • Gewijzigd: whitelist is gesplitst in een whitelist en een OAuth Client List.
 • Gewijzigd: frequentie van het ophalen van de ZAL, OAuth Client List en whitelist verhoogd.

Governance

 • Gewijzigd: eisen waaraan zorgaanbiedersnamen moeten voldoen.
 • Verwijderd: proces opvragen en consolideren logging.

Communicatie

 • Gewijzigd: accessibility toestemmingsverklaring b√®taversiefase verbeterd.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.