Skip to main content
Skip table of contents

Changelog release 1.0 versie 0.991

De belangrijkste wijzigingen in deze versie zijn:

Architectuur en technische specificaties

 • Gewijzigd: uitzondering 2, 3 en 4 in de UC en UCI Verzamelen leiden nu tot dezelfde terugkoppeling naar de PGO Server. Daarmee kan de PGO Server niet langer afleiden of er mogelijk een behandelrelatie bestaat tussen de zorgaanbieder en de persoon, voordat de persoon toestemming heeft gegeven om gegevens te delen met de PGO Server.
 • Gewijzigd: de terugkoppeling in uitzondering 1 in de UC en UCI Verzamelen vindt plaats naar de PGO Server en niet naar de Zorggebruiker; hiermee wordt aangesloten bij de OAuth-specificaties.
 • Toegevoegd: in de toelichting is opgenomen dat de in de UC en UCI's benoemde uitzonderingen in de autorisatieflow aanvullend of verdiepend zijn ten opzichte van de OAuth-specificaties; daarin benoemde uitzonderingssituaties moeten conform de standaard ge├»mplementeerd worden.

XML-schema's

 • Toegevoegd: XML-voorbeeldbestanden.
 • Toegevoegd: ontwerpafwegingen.
 • Verwijderd/gewijzigd: basisschema. De relevante elementen zijn nu opgenomen in de afzonderlijke XSD's van de lijsten.
 • Gewijzigd: pattern HostnameType.
 • Toegevoegd: patterns op BackchanneluriType en FrontchanneluriType.
 • Toegevoegd: verplichte aanduiding tijdzone bij tijdstempel.
 • Gewijzigd: opbouw van de namespace-URI.
 • Gewijzigd: een van de elementen "Systeemrol" hernoemd naar "Systeemrolcode".
 • Toegevoegd: controle op uniciteit van sleutelelementen.
 • Gewijzigd: release- en versienummering.

Normenkader

 • Gewijzigd: certificeringseisen NEN 7510 aangescherpt. Alleen Conformiteit Beoordelende Instellingen die NEN 7510 geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie of een NEN 7510 licentieovereenkomst hebben met NEN mogen de certificering afgeven.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.