Skip to main content
Skip table of contents

Changelog versie 2.0.1

Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen in het afsprakenstelsel die zijn doorgevoerd in het kader van release 2.0.1. Ook is aangegeven op welke deelnemers de wijziging impact heeft.

Overige wijzigingen

Impact DVP

Impact DVA

Tekstuele wijzigingen

Verduidelijking changelog 2.0.0.  

-

-

Correctie in Normenkader informatiebeveiliging: bijlage Auditrapport-attachment en correctie links

-

-

Correctie A.18.2.3 Beoordeling van technische naleving van pagina-links 

-

-

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.