Skip to main content
Skip table of contents

Changelog versie 2.1.1

Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen in het afsprakenstelsel die zijn doorgevoerd in het kader van release 2.1.1. Ook is aangegeven op welke deelnemers de wijziging impact heeft.

Aanpassingen

Impact DVP

Impact DVA

De waarschuwingsblokken uit core.logging.102 en core.logging.205 zijn verwijderd.

Verantwoordelijkheden, Core

In core.logging.102 en core.logging.205 stonden waarschuwingsblokken met tekst dat het endpoint waar de logging naar toegestuurd moest worden nog niet beschikbaar was. Nu is er een endpoint beschikbaar, daarom zijn de waarschuwingsblokken en de bijbehorende teksten verwijderd.

X

X

In de Token interface stond in de voorbeelden bij “TYPE REQUEST” GET en dit is gewijzigd naar POST.

Token Interface

Op de pagina Token interface stond bij de voorbeelden onder core.tknint.200 en core.tknint.209 bij TYPE REQUEST GET. Hier is de GET veranderd in POST.

X

X

In de Token interface in het voorbeeld van het refresh token request stond onterecht een redirect_uri, deze is verwijderd.

Token interface

Het voorbeeld in core.tknint.209 is aangepast zodat deze weer in lijn is met de specificaties van het refresh token request. Hierbij is in het voorbeeld de redirect_uri verwijdert.

X

X

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.