Skip to main content
Skip table of contents

Changelog versie 2.2.1

Hieronder vind je een overzicht van de wijzigingen in het afsprakenstelsel die zijn doorgevoerd in het kader van release 2.2.1. Ook is aangegeven op welke deelnemers de wijziging impact heeft.

Aanpassingen

Impact DVP

Impact DVA

Geen van beiden

Core.usrint.105 en core.usrint.110 staat 2 keer in het afspraken met 2 verschillende omschrijvingen.

 • Schermen-user-interface-core

De volgnummers in de unieke code van de eisen aan de schermen is gecorrigeerd.

X

De afbeelding op de pagina Logging interface is aangepast

 • Logging interface

De Stelselnode is uit de afbeelding verwijderd. De afbeelding is nu in lijn met de huidige logging implementatie.

X

Weggevallen toelichtingsscherm teruggebracht en kapotte links gerepareerd

 • Verantwoordelijkheden, Core

In het toelichtingsvak van core.tls.307 is tijdens de publicatie van het MedMij Afsprakenstelsel V2.2.0 het toelichtingsvak weggevallen. Dit is hersteld en de kapotte links in de tekst zijn gerepareerd.

X

Verwijderen infomatieblok uit Normenkader en repareren broken links binnen het AF

Gerepareerde links op pagina:

 • Verantwoordelijkheden, Core

 • Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage

 • Token interface

 • Authorization interface

 • Zorg

 • Co√∂rdinatie, regie en uitwisseling

 • Verantwoordelijkheden, Abonneren

 • Normenkader informatiebeveiliging

 • A.12.4.4 Kloksynchronisatie

Op de pagina het Normenkader informatiebeveiliging stond een informatiekader over de wijzigingen van norm 10.1 ten aanzien van versie 1.2. Aangezien versie 2 nu van toepassing is het vak en de inhoud niet langer relevant en zijn deze verwijderd.

X

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.