Skip to main content
Skip table of contents

Correcties op release 1.5.0

Op deze pagina worden alle correcties, voorziene en doorgevoerde, bijgehouden op deze release van het MedMij Afsprakenstelsel. Bij correcties gaat het om aanpassingen die de inhoudelijke strekking van de tekst van het MedMij Afsprakenstelsel niet raken. Voorbeelden zijn:

 • gebroken of foute verwijzingen
 • fouten in terminologie
 • weggevallen passages
 • taalfouten.

Om te voorkomen dat lezers van het MedMij Afsprakenstelsel voortdurend een lijst van errata zouden moeten raadplegen, worden de correcties doorgevoerd in de hoofdtekst. Onderstaande tabel geldt daarbij als vastlegging van de correctiegeschiedenis.

NrPagina('s)Correctie(s)RedenAangepast op
150001Normenkader informatiebeveiliging

Document aangepast en de link naar de download aangepast. Het document verwees naar versie 1.3.0

 • Versienummer op de laatste pagina aangepast naar 1.5.0
 • Normen gelijkgetrokken
  • 9.4.1
  • 18.2.3(1)
  • 18.2.3(2)
Correctie

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.