Skip to main content
Skip table of contents

Issues

Loopt u als (potentiële) deelnemer aan tegen problemen bij de implementatie van de afspraken of heeft u suggesties voor doorontwikkeling? Laat dat dan vooral aan MedMij weten door het issueformulier in te vullen en te sturen naar productmanagement@medmij.nl. Zie verder het Change- en releasebeleid voor een nadere beschrijving van de afhandeling.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.