Skip to main content
Skip table of contents

MedMij Core


Inleiding

De basis van de architectuur van het MedMij Afsprakenstelsel wordt gevormd door de MedMij Core. Hierin staan rollen, functies en verantwoordelijkheden beschreven die voor het gehele afsprakenstelsel van belang zijn. Alles wat in de MedMij Core beschreven staat is verplicht. Als deelnemer moet je je aan deze regels houden. Hiermee wordt uitwisseling van gezondheidsgegevens vanuit de MedMij Core mogelijk gemaakt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.