Skip to main content
Skip table of contents

MedMij Domeinen

Inleiding


MedMij ondersteunt domeinen als aspecten over de MedMij Core en Extensies heen. Dit betekent dat per domein rollen en verantwoordelijkheden worden beschreven waaraan iedere deelnemer moet voldoen die in een domein werkzaam is.

Toelichting

Als een deelnemer bijvoorbeeld Dienstverlener Aanbieder in het domein Zorg, dan geldt voor deze deelnemer een combinatie. In het domein Zorg staat de rol Dienstverlener Zorgaanbieder beschreven, met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Deze moeten gecombineerd worden met de verantwoordelijkheden die beschreven staan in de MedMij Core, voor de rol Dienstverlener Aanbieder.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.