Skip to main content
Skip table of contents

Rollen

Voor de governance zijn verschillende rollen van belang, namelijk:

  • Deelnemer: Een partij die is toegetreden tot het MedMij Afsprakenstelsel na het doorlopen van het toetredingsproces. 

  • Gebruiker: een partij die gebruik maakt van dienstverlening van deelnemers aan het afsprakenstelsel;

  • Financier: Er is gezorgd voor een scheiding tussen de rol van financier en de rol van eigenaar van het MedMij Afsprakenstelsel. Stichting MedMij ontvangt subsidie van VWS.

  • Stichting MedMij: De Stichting MedMij is de rechtspersoon die (eind)verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van het afsprakenstelsel en de verwijzing naar de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen. De Stichting MedMij is de eigenaar van het MedMij Afsprakenstelsel;

  • MedMij Beheer: De uitvoeringsorganisaties die invulling geven aan de operationele verantwoordelijkheden in het afsprakenstelsel, zoals het monitoren, beheren en publiceren van een aanbiederslijst en gegevensdienstnamenlijst. De Stichting MedMij kan ook zelf geheel of gedeeltelijk invulling geven aan deze rol.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.