Skip to main content
Skip table of contents

Testen

Om de interoperabiliteit en het vertrouwen in het stelsel te borgen, moeten deelnemers aantonen dat zij de Architectuur en technische specificaties en de Gegevensdiensten die zij ontsluiten op de juiste manier ondersteunen. De (kandidaat-)deelnemer doorloopt bij toetreding en tijdens deelname verplichte testen. De testen bepalen of de (kandidaat-)deelnemer voldoende in staat is om de afspraken uit de architectuur en technische specificaties waar te maken en de gegevensdiensten op de juiste manier te gebruiken. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.