Skip to main content
Skip table of contents

Afsprakenset

Doel

Afsprakenset bevat ter referentie de (oude) publicaties van de afsprakenset.

Afsprakenset versus afsprakenstelsel

Met de publicatie van afsprakenset release 1.1 versie 0.9 is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de verschillende onderdelen van het afsprakenstelsel. De afsprakenset is losgetrokken van de overige onderdelen van het stelsel, zoals de deelnemersovereenkomsten en de catalogus. Publicaties van de catalogus kent een eigen releasecyclus en de publicatie van de overige onderdelen vindt niet releasematig plaats. Bij onderstaande publicaties bestond dit onderscheid nog niet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.