Skip to main content
Skip table of contents

A.12.1.3 (2) Capaciteitsbeheer


Norm

RationaleDeze maatregel borgt dat alle systemen in de keten voldoen aan de afgesproken eisen omtrent beschikbaarheid.
Implementatie

Maatregelen MOETEN zijn gedocumenteerd en ge├»mplementeerd om te (kunnen) voldoen aan de beschikbaarheidseisen zoals vastgelegd in Interfaces lijsten.

NEN 7510-1:2017

A.12.1.3 Capaciteitsbeheer

NEN 7510:2011A.10.3.1 Capaciteitsbeheer

Beoordeling

Auditmethode

Stel op basis van IT-monitoring en/of service level rapportages vast dat over een periode van drie maanden voorafgaand aan de auditdatum voldaan is aan de beschikbaarheidseisen.

Verificatie

Evidence m.b.t. de rapportages.


Rollen

DVP


DVA
BO

(tick)

DVP = Dienstverlener persoon, DVA = Dienstverlener aanbieder, BO = Beheerorganisatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.