Skip to main content
Skip table of contents

Interfaces lijsten

1De Aanbiederslijst voldoet aan wat over haar is bepaald in de Informatiemodellen.

core.lijsten.100

2.
De URI van de:
  • Aanbiederslijst is https://stelselnode.medmij.nl/MedMij_Zorgaanbiederslijst.xml?api=%versie_afsprakenstelsel
  • OAuth Client List is https://stelselnode.medmij.nl/MedMij_OAuthclientlist.xml?api=%versie_afsprakenstelsel
  • Gegevensdienstnamenlijst is https://stelselnode.medmij.nl/MedMij_Gegevensdienstnamenlijst.xml?api=%versie_afsprakenstelsel
  • Whitelist is https://stelselnode.medmij.nl/MedMij_Whitelist.xml?api=%versie_afsprakenstelsel

Versies worden van elkaar onderscheiden door een query-parameter in de URI.

Toelichting

Vanaf release 1.1.2 van het MedMij Afsprakenstelsel hebben de lijst-interfaces een versienummer. Dat maakt het mogelijk om meerdere versies van deze interfaces tegelijkertijd in productie te hebben. De versies worden, vanaf release 1.1.2, van elkaar onderscheiden door een query-parameter in de URI.

Het versienummer is identiek aan dat van de betreffende release. Opeenvolgende versies van de lijst-interfaces kunnen daarom inhoudelijk identiek zijn. 

bijvoorbeeld: https://stelselnode.medmij.nl/MedMij_Whitelist.xml?api=1.1.2

core.lijsten.300

3.Het aandeel van MedMij Registratie in elk van de implementaties van de functies Opvragen Aanbiederslijst, Opvragen OAuth Client List, Opvragen Gegevensdienstnamenlijst en Opvragen Whitelist is voor minstens 99,9% van de tijd beschikbaar. MedMij Beheer laat, na het niet beschikbaar raken van bedoelde aandeelmaximaal acht uren (480 minuten) verstrijken voordat het weer beschikbaar is.

core.lijsten.301

4.MedMij Beheer brengt, in geval van zo'n incident, Deelnemers op de hoogte van het optreden van het incident en van de verwachte down-time. MedMij Beheer brengt Deelnemers op de hoogte van gepland onderhoud dat leidt tot tijdelijke onbeschikbaarheid.

core.lijsten.302

5.

Ingeval MedMij Registratie in de functies Opvragen Aanbiederslijst, Opvragen OAuth Client List, Opvragen Gegevensdienstnamenlijst en/of Opvragen Whitelist onbeschikbaar is, mogen betreffende opvragers gedurende maximaal 10 uur gebruik maken van het meest recente exemplaar van de betreffende lijst in de cache.

Toelichting
De Whitelist is niet bedoeld voor het blokkeren van gecompromitteerde nodes. In die gevallen moet het betreffende certificaat worden ingetrokken, de systemen opgeschoond en een nieuw certificaat worden ge├»nstalleerd. Daarom is, in geval van de in deze verantwoordelijkheid bedoelde down-time, het gaan achterlopen van de inhoud van de Whitelist, geen beveiligingsrisico.

core.lijsten.303

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.