Skip to main content
Skip table of contents

A.16.1.7 Verzamelen van bewijsmateriaal

Norm

RationaleDeze maatregel borgt dat alle partijen moeten meewerken aan forensische onderzoeken, bijvoorbeeld in de nasleep van een stelselincident of fraude. Het zal meestal gaan om het opleveren van logfiles (zie A.12.4.1 Gebeurtenissen registreren).
Implementatie

Medewerking MOET worden verleend aan (forensische) onderzoeken, door het aanleveren van gevraagde bewijsmaterialen, zulks op verzoek van de beheerorganisatie of bevoegde instanties.

DVA maken hierover zonodig afspraken met de aangesloten Aanbieders.

NEN 7510-1:2017A.16.1.7 Verzamelen van bewijsmateriaal
NEN 7510:2011A.13.2.3 Verzamelen van bewijsmateriaal

Beoordeling

Auditmethode

  • Stel vast dat de organisatie in haar procedures het verlenen van medewerking aan (forensische) onderzoeken heeft opgenomen.
  • Stel vast datg de procedures worden nageleefd.

Verificatie

  • Welke procedures (incl. versienummers) zijn ingezien.
  • Met wie gesproken is ter bevestiging van de implementatie.
  • Evidence m.b.t. de implementatie.


Rollen

DVP

(tick)

DVA

(tick)

BO

(tick)

DVP = Dienstverlener persoon, DVA = Dienstverlener aanbieder, BO = Beheerorganisatie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.